– Dette var temmelig overveldende og langt over det vi hadde klart å få av interessentar på egenhånd.  Vang kommune fikk 44 jobbsøknadar til tre jobber som er lyst ut. Nå blir det interessant for både bedriftene og miljøet å få inn fersk kunnskap og nye folk, forteller Hallgrim Rogn, daglig leder hos prosjekteier for Fjellspire, Innovangsjon SA.

Fjellspire er et nytt samarbeid mellom kontorfellesskap i fjellbygdene Vang, Vågå, Ål og Rollag om å tilby relevant sommarjobb til ungdom under utdanning. 

Sju av ti som har søkt på jobbene er jenter. De aller fleste har relevant utdanningsløp til stillingene de har søkt på. 

– Det var mye interessant å hente ut frå søknadsbunken og særleg interessant at såpass stor del var kvinner, sier Rogn.

Av studieplasser står NTNU, Sogndal og Volda for for brorparten av søknadene.

– Det er overraskende få lokale søkere til jobbene. Det er litt synd, samtidig som det er en fjær i hatten til regionene at såpass mange utenfra ønsker å bruke sommeren til kombinasjonen utfordrende arbeid og aktiv fritid. Prosjektet har et klart mål om at flere av dem som er innom på sommerjobb skal komme tilbake til fjellregionen på sikt. 

Det er fire kontorfellesskap i Fjell-Noreg med tilhørende bedrifter som står saman om Fjellspire. Oppland– og Buskerud fylkeskommunar har gått inn med støtte til prosjektet, og nå har også Sparebank 1 blitt med på laget. Sammen med Sparebank 1 Lom og Skjåk er dei inne som samarbeidspartner for de neste tre årene.