Først en avklaring: Ja, Kjerkeberget (631 moh.) er høyest i Oslo.

Men det er langt fra høyest i hele Nordmarka. De høyeste punktene i Nordmarka ligger nemlig i Jevnaker, Lunner og Ringerike i Viken fylke.