Breheimen ble opprettet som nasjonalpark i 2009 og ligger i Skjåk og Lom i Gudbrandsdalen, og Luster i Sogn.

Breheimen er på 1691 km2 , og verneområdet er kontrastfylt med grønne daler, vernede vassdrag, snaufjell og breer. Breheimen er et viktig leveområde for villrein.