Historie og spennende natur

Helt nord i Gudbrandsdalen ligger Lesja på begge sider avdalføret som dannes av det 10 km lange Lesjaskogsvatnet. Gudbrandsdalslågen starter sin lange ferd gjennom Gudbrandsdalen i Lesja. Ved Lesjaleira er det et særpreget område som opprinnelig var innsjøbunn.