– Hva er det du gjør?!

– Jeg kom før deg, det er det jeg gjør.