Så hvordan er dagens E99 Xtralight? Har Fischer klart å videreføre de sterke E99-egenskapene i den lettere og smalere arvtakeren?

Kan denne nye, modellen, med mindre innsving og høyere spenn, erstatte trygghet og svingevne til sin forgjenger?