UT AV EN PAPPESKE levert fra Tyskland finner vi en sykkel som ser ut som gull.

Strømper og vaiere er gjemt, det integrerte styret gjør at sykkelen ser ut som en hel del.