VASKEn vaskebøtte, en oppvaskbørste og en brukt tannkost er som regel det du trenger for å gi sykkelen en effektiv vask. Varmt zalo-vann fungerer fint, det er ikke nødvendig med sterkere vaskemiddel, og ikke bruk høytrykksspyler. De elektriske komponentene på sykkelen, som motor, batteri og controller må ikke bli utsatt for mye vann, som for eksempel direkte spyling med høytrykksspyler, eller nedsenkning i vann.Alle slitedeler og bevegelige deler som wire, bremser, kjede og gir må smøres med jevne mellomrom. Hvis du har en elsykkel med krankmotor, vil motorkraften virke direkte på kjedet, som igjen skaper slitasje på både kjede, drev og gir. Manglende vask og smøring øker slitasjen betraktelig.Smør derfor kjedet og kjedehjul med olje ca. en gang i måneden – smør på og lad det sitte på noen minutter før du tørker av. I tillegg er det lurt å sjekke lufttrykk og slitasje i dekkene med jevne mellomrom. Har du for lite luft blir det større rullemotstand, og du kan lettere punktere. Det kan også være stor forskjell i energibruken – både for deg og for batteriet – med lite og mye luft i dekkene. Husk at dekkstrukturen vil ha betydning for rullemotstand og dermed energibruk.LES OGSÅ: Lettsyklet fra diamantBRUKHar du nettopp kjøpt ny elsykkel bør du kort tid etter at du har tatt den i bruk ta en liten sjekkrunde. Da er det lurt å etterstramme skruer og muttere til utstyr som skjermer, lys og reflekser, bagasjebrett og lignende, og sjekk at dette er festet skikkelig.Du bør alltid teste bremsene på sykkelen før du tar den i bruk. Husk at en elsykkel er tyngre enn en vanlig sykkel, og den krever derfor mer av bremsene. Sjekk også at elektronikken fungerer.Husk å alltid låse fast batteriet når sykkelen er i bruk, og slå av strømmen når du er ferdig.Forsøk aldri selv å åpne batterikassen, motoren eller controlleren. Det kan være farlig, og reklamasjonsrettighetene kan bortfalle. Får du problemer med motor, batteri eller noen av de elektriske komponentene bør du alltid kontakte fagfolk.LES OGSÅ: Komfortabel bysykkel BATTERIAlder og bruk av batteriet påvirker levetid. Stell derfor godt med batteriet. Nøyaktige retningslinjer for hvordan batteriene skal behandles varierer etter merke og produsent, da batteriene har mer eller mindre avanserte BMS (Battery Management System) installert. Se derfor brukermanualen når du har skaffet et nytt batteri.Likevel er det noen gode vaner som er anbefalt for lengre levetid:• Før lading; husk å forsikre deg om at laderen er slått av. Sett så pluggen fra laderen inn i batteriet. Deretter setter du støpselet i stikkontakten, og slår på laderen. • Lading skal helst foregå i tørre og ventilerte omgivelser, og helst i romtemperatur. Lad aldri sykkelen i nærheten av ild og varmekilder. • Unngå voldsom vibrasjon eller støt mot batteriene.• Batterier har best av ikke å bli full-ladet hver gang. Det er best for batteriet om det ikke ligger over lang tid med 100 prosent oppladet batteri.  Skal det ligge en stund, la det være 80 prosent kapasitet i batteriet.• Kjør aldri batteriet helt tomt for strøm, og ikke la det stå tomt for strøm over tid. Dette vil ødelegge batteriet. • Bytt batteri når det trengs. Batterier svekkes med tiden, men det er stor forskjell mellom de ulike typene, og avhengig av bruk. Svekkes batteriet fortere ved bruk, ta kontakt med leverandøren. LAGRING AV BATTERIETDersom sykkelen i en periode står ubrukt bør du alltid ta batteriet ut av sykkelen og lagre dette separat. Lagring av batteri i temperaturer under -10° og over 60° må unngås. Generelt bør Li-Ion-batterier ikke langtidslagres hverken fulladet eller utladet, men omtrent 50-70 prosent ladet.Hvis batteriet står ubrukt i et lengre tidsrom, for eksempel om vinteren, trenger det en vedlikeholds-ladning på et par timer hver fjerde til sjette uke på grunn av selvutlading.Dersom du har batteri med automatisk lader, vil denne sørge for best mulig batterihelse ved hverdagsbruk, men ikke la laderen stå på konstant ved langtidslagring.LES OGSÅ: Hvor langt kan du sykle med en elsykkel?LES OGSÅ:  Utstyrstester og utstyrstips