Gjennom programmene av Villmarkingen gir marineoffiser Matt Skuse oss tips til hvordan vi kan bli smartere og flinkere til å ta vare på naturen. I sesongens siste episode vier han hele sendingen til sporløs ferdsel. Hva gjør vi feil og hvordan kan vi bli flinkere? Nå skal vi lære å samle ved på en hensynsmessig måte, og hvordan du lager «usynlige» bål? Matt rydder til og med opp etter et tidligere leirbål. 

– Stadig flere nordmenn er på vei dypere inn i skogen, og det er skikkelig bra, sier Matt Skuse, når vi i denne episoden ser på hvordan vi kan ta vare på naturen på en mer bevisst og hensynsfull måte. 

Sporløs ferdsel handler om hva vi tar med oss inn og hva vi tar med oss ut igjen, og det er viktig å forstå hva begge deler innebærer.   

– Mange steder er ennå uberørt. Andre steder har bakken gress og det er ikke lengre lyng og skog. Det er to helt forskjellige måter å oppføre seg på i de to miljøene, sier han.  

Vi finner tydelige eksempler på trær hvor mennesker har brukt kniv etter bjørkenever, og øks på levende ungtrær for brensel på dagens tur. 

– Når ungtrær hogges, blir det bare store igjen. Det kommer til å påvirke omgivelsene her framover. På en åpen plass som er fin for telting vil oppmuntre folk til å gjøre akkurat det samme, sier Matt. 

Regelverket for bål varierer med når på året og hvor du befinner deg. Derfor er det viktig å forsikre seg om det lokale regelverket der du er. På tur med Matt finner vi eksempler på både gode og stygge eksempler, og også spor av mange små bål på nesten samme sted.

LES OGSÅ: Kronikk: Å ferdast sporlaust 

Hvordan lage "usynlige" bål? 

Avhengig av hvordan naturen og terrenget er der du er, finnes det løsninger for bål uten at du etterlater deg spor. Enten du graver det ned og pynter etterpå, eller at du bygger opp og rydder når du er ferdig.

I furuskogen som vi er i nå, foretrekker Matt å bygge opp bålet. Etter kaffepausen er det så godt som umulig å se spor etter oss, og vi dynker naturligvis bålet med vann. Noen huskeregler er verdt å vite: 

  •  Levende ungtrær brenner dårlig
  •  Dødved brenner bedre, i tillegg til at duikke et tre som allerede er dødt. Vertikale kvister brenner bedre enn de horisontale. 
  •  Dødved er imidlertid ikke bare er dødt. Det er mange insekter og kryp som er avhengig av det, så ikke ta uten hensyn til dette.

LES OGSÅSlik tar du vare på teltet 

Vi ser også mange eksempler på at mange har brukt kniv og revet av store flak av bjørkenever, som skaper sår og skade bjørka for senere. 

– Bruk fingrene, instrurer Matt, og peller av det lille han trenger for å få igang bålet. 

Se alle episodene av TV-serien Villmarkingen her. 

Matt Skuse

Marineoffiser Matt Skuse tar rollen som programleder i Villmarkingen. En slags overlevelses-inspirert nettserie der Matt deler sine erfaringer om det å lage bål, finne egnete steder å bo, lage mat og benytte seg av det som finnes på en smart måte og med høy bevissthet. Matt Skuse er født i Wales, men bor i Norge. Han har tjenestegjort 25 år i det britiske militæret som fjelleder i marinekommandoen. Har dessuten stor kunnskap innen padlesporter. 

Les portrettintervju med UTEs villmarksekspert