Programleder Tord Hafnor slår et slag for treklagsprinsippet og forklarer hvorfor dette fortsatt er gjeldende anbefaling fra ute-folk. Hva disse plaggene er laget av er også helt avgjørende. 

PÅ LAG MED FJELLET

Gjennom seks innslag skal seerne få nyttige leksjoner i utfordringer en møter på fjellet vinterstid. Her skal vi blant annet lære å tenne bål, finne vann, sette opp telt, lage mat og hvordan få det hyggelig i teltet. Lærer på Nordfjord Folkehøgskule, Tord Hafnor, er programleder og Heidi Kysnes Høyheim i Høye Media har laget serien for Utemagasinet.