PÅ NATURENS PREMISSER, DEL 5/8: Mat på tur kan være nitrist, men det er det lett å gjøre noe med.