PÅ NATURENS PREMISSER, DEL 7/8: Det finnes en del gode huskeregler om hvor en burde sette opp teltet. De får du her.