PÅ NATURENS PREMISSER, DEL 1/8: I samarbeid med Utemagasinet, lanserer Markus og Inge Wegge en programserie som skal gjøre oss bedre rustet til å være ute i naturen.