Naturfotografer er stort sett i bevegelse, og står derfor alltid ovenfor dilemmaet om hvor mye utstyr de skal ha med seg. De fleste vil i prinsippet gå så lett som mulig, uten at det går på bekostning av resultatet. Hvor går krysningspunktet? Programleder Kristin Folsland Olsen har noen tanker om det. Hør også hva hun har å si om batterier, oppbevaring av de, stativbehov og valg av linser.