Alle plagg er testet i både dame- og herremodeller. Vi har valgt å teste hele sett, både og vurdert hvordan de er under aktivitet og stillstand utendørs. Mens vi ventet på kuldegrader gjennom høsten har også noe blitt testet i ishall. Plaggene har vært gjennom noen runder på ullprogram i vaskemaskin for å vurdere eventuelle endringer det medfører. Enkelte leverandører har en annen (tynnere) underdel enn overdel, og der er dette oppgitt. Alle resultatene baserer seg på testpersonenes subjektive vurderinger.

Vi valgte å dele inn i følgende kategorier:

• Varme – hvordan tilfredsstiller plagget på varme