Vi har testet stekepanner for tur, både de som er ment for bål og gass. Dette er for å vise litt hva man kan velge mellom. Vi har lagt vekt på hvordan stekepannene er i bruk, skaftet, vekt, størrelse, og hvor solid de er. Pannene er brukt gjennom hele sommeren. På grunn av den tørre sommeren og bålforbudet ble ikke bålpannene testet like grundig, men vi vil komme tilbake til mer utfyllende konklusjoner av disse på utemagasinet.no.

Stekepanner kommer i mange varianter, og turvanene dine avgjør om du vil prioritere en stor og romslig en, eller om du vil ha så liten og lett som det går an å få tak i. Utformingen og størrelsen har naturlig nok en del å si for hvordan stekepannene er i bruk, om det så handler om å få snudd pannekakene, eller å få plass til skiven.

Turstekepanner har som regel tynnere bunn enn de vanlige kjøkkenpannene, noe som gjør at varmefordelingen er ulik, og at de tåler mindre varme. De tynne stekepannene har lett for å konsentrere varmen på midten, mens de med tykkere bunn fordeler varmen jevnere.