En turøks brukes som regel til felling, kvisting og kløving. Felling og kvisting stiller gjerne litt andre krav til øksen enn det kløyving gjør. For effektiv felling og kvisting vil du kutte i trefibrene, og da trenger du en skarp egg og et smalt øksehode. Til kløyving vil du derimot dele stokken langs trefibrene og da trenger du en skarp egg, men et bredere øksehode. De færreste tar med seg to økser på tur, så da handler det om å finne den beste mellomløsningen som passer deg best Eventuelt at du finner en øks som er god til kløyving, og heller bruker en sag til felling.

TIPS:

HOGG UT MOT SIDEN AV KUBBEN

Det å kløyve en stor kubbe på midten krever en stor øks, men det å få løs en mindre del på siden krever vesentlig mindre kraft. Sikt, hogg og del!