Med stålkanter og innsving på skiene blir tryggheten bedre, og med integrerte kortfeller blir terskelen lavere for å komme ut på ski og vite at du har feste, uansett føre. 

Skiturene i både marka og på snaufjellet byr – spesielt om våren – på vekslende føreforhold mellom tørt og fuktig, og løst og isete. Så lettvint å bare ta på skiene og vite at du har feste under varierende snøforhold.