Fjellski kommer i mange ulike modeller og det kan være utfordrende å finne ut hvilken type ski som passer best til ditt bruk. Skiene har et bredt spekter av varierende egenskaper, alt etter hva de er optimalisert for. I hovedsak er det spennet på skiene, innsving og smørelommer som avgjør mye av egenskapene til skiene, og hvilke ski du skal velge.