OM TESTEN

Termosene har blitt testet både på tur og på «kjøkkenbenken». De har ligget ute i et døgn med temperaturer rundt null og over et døgn i fryser. Temperatur har blitt målt med jevne mellomrom og plassering i fryser har rotert for hver måling slik at eventuelle temperaturforskjeller i fryseren ikke skulle få stor innvirkning på resultatet. I vurderingen av termosene har vi vektlagt termosens evne til å holde på varme klart mest, men andre egenskaper er og vurdert. 

Den viktigste egenskapen til en termos er at den holder ting varmt (eller kaldt) og dette er det vi har testet grundigst i denne testen. Litt overraskende scoret samtlige svært godt på å holde på temperaturen, og det er liten forskjell mellom vinneren og taperen i testen. Det til tross for at prisene varierte fra 139 kroner til 349 kroner. En annen viktig egenskap til en termos er at den er tett. En termos som lekker mister varme raskere, men enda mer irriterende er det at alt i sekken er vått og kanskje også «marinert» med kaffe eller te. Alle termosene i denne testen var stort sett tette, men flere var litt vanskelig å skru ordentlig igjen og særlig på grunn av dette opplevde vi enkelte lekkasjer.