Størrelse: 65 x 203 cm 

Vekt: 1137 gram (L) 

Tykkelse: 6,3 cm