De fleste jakkene har blitt testet over flere måneder (et par kom inn senere, disse har fått litt kortere testperiode, men mer intensiv testing) i varierende vær og aktivitet. Vi har lagt vekt på praktisk bruk og vært på utkikk etter en jakke som gir mye varme, veier lite, som er gode og funksjonelle å ha på og har alle nødvendige detaljer.

Varme per gram: Hvor mye jakken varmer i forhold til hva den veier. Har er det i hovedsak opplevd varme versus vekt, men vi har og tatt hensyn til mengde og type fyll.

Vær: Ingen av jakkene er vanntette, men de gir litt ulik beskyttelse for nedbør, samt et det er varierende hvor mye vind de tåler.