nils faarlund

UTEMAGASINET.NO
+
MENNESKELIG FAKTOR: Vi mennesker utmrker oss med vår bevissthet, skriver Nils Faarlund. Illustrasjon: Kristian Tiller Torsvik
MESTRE FJELLET

Skredet ikke vet at du er ekspert..

Siden skredkonferansen i Trondheim 2015 er alle skredkyndige miljø i Norge enige om at «naturen...
UTEMAGASINET.NO
+
MELLOM LINJENE: Fjellet byr på mange linjevalg, der ikke alle er like umiddelbare. Illustrasjon: Kristian Tiller Torsvik
MESTRE FJELLET

Dette med naturen

Etter 53 års FoU i ’verdidannende læring i møte med livsfaren i høgfjellets frie natur’...
UTEMAGASINET.NO
SPOR: I en tid når skoleelever streiker, annerledestenkere brøler og bygdefolk tyr til sivil ulydighet mot hensynsløse profitører, er erfaringene fra naturnære folkeslags naturvennlige levemåte mønstergyldige. Illustrasjon: Kristian Tiller Torsvik
MESTRE FJELLET

Langreiste møter med naturnære kulturer

Møtet med sherpaene kom til å prege den norske tradisjonen for øko-filosofi og iscenesettelsen av...
UTEMAGASINET.NO
VANNKRAFT: Intim fortrolighet med naturen er et absolutt krav til den som driver brattlandskunst i elver, skriver Nils Faarlund. Illustrasjon: Kristian Tiller Torsvik
MESTRE FJELLET

Tindebestigere går i vannet

På slutten av 1960-tallet omfavnet tindebestigere i alpelandene kajakkpadling i fossende fjellelver. Dermed ble kravet...
UTEMAGASINET.NO
DET SELVSAGTE: Det er ingen veg til naturvennlighet. Naturvennlighet er vegen, skriver Nils Faarlund. Illustrasjon: Danny Lars
MESTRE FJELLET

Gjør vondt verre

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv og WWF har kommet på PR-stuntet å opprette en rødliste for truede...
UTEMAGASINET.NO
VINDKRAFT: NVEs foreløpige kart deler opp landet i «nei», «trolig nei» og «kanskje». 43 områder skal analyseres for å identifisere de mest egnede områdene for vindkraft i Norge. Vindhastighet er mest avgjørende for produksjonskostnaden i de ulike områdene. Illustrasjon: Kristian Tiller Torsvik
MESTRE FJELLET

Restesalg av fri natur til vindkraftbaronene

Stans arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land, insisterer DNT. Gledelig! Naturen er en...
UTEMAGASINET.NO
+
VERDT Å BEVARE: Nordmenn er glad i natur og friluftsliv og  Illustrasjon: Kristian Tiller Torsvik
MESTRE FJELLET

Nå må NVE respektere naturens egenverdi

Regjeringen Solberg vil ofre nær halvparten av resterende, fri natur her i landet som vi...
UTEMAGASINET.NO
VINTERFRILUFTSLIV: Spritkokeren egner seg godt til vinterbruk. Sprit får vi fra fornybare kilder. Dermed er det en del av løsningen, skriver Nils Faarlund. Illustrasjon: Kristian Tiller
MESTRE FJELLET

Den praktiske, naturvennlige spritkokeren

Norsk brannvernforening har bedt skolene kvitte seg med spritkokere. Vi kjenner tankegangen fra krav om...
UTEMAGASINET.NO
BRATTVEGEN: Ræka (607 moh.) er et karakteristisk fjell i Vesterålen, der Faarlund har førstebestigning av linjen i østveggen, som leder rett mot toppen. Illustrasjon: Danny Larsen
MESTRE FJELLET

Hvorfor ferdes i det stupbratte?

Et tapt, livsviktig spørsmål.
UTEMAGASINET.NO
PLANENE KLARE: Nils Faarlund, Tori Snerte og Stein Halvorsen. Foto: Anki Grøthe

Som en åpen bok

På gården Snertehaugen i Hemsedal har Nils Faarlund hatt sin lille skrivestue i snart 20...
UTEMAGASINET.NO
TILPASNINGSDYKTIG: Det er en kunst å bevege seg elegant og stødig på ski uansett føre. Illustrasjon: Kjetil Fornes
MESTRE FJELLET

Lær av den leuge

Nils Faarlund: Den som vil utfordre livsfaren, bør øve seg i den alpine dansen med...
UTEMAGASINET.NO
Illustrasjon: Danny Larsen
MESTRE FJELLET

Framtanker

Det er for sent å være pessimist nå!
UTEMAGASINET.NO
Illustrasjon: Danny Larsen
MESTRE FJELLET

Med varsomhet til den frie naturens gleder

Nils Faarlund: Naturen er ikke så enkel, den lar seg ikke beregne.
UTEMAGASINET.NO
VINDKRAFT: Lar vi kravet om objektivitet råde, stenger vi oss selv ute, skriver Nils Faarlund. Illustrasjon: Danny Larsen
MESTRE FJELLET

VERDIDANNENDE LÆRING

Om 50 år med forsøk på å hamle opp mot tenkemåten som reduserer fri natur...
UTEMAGASINET.NO
Illustrasjon: Danny Larsen
MESTRE FJELLET

Fjellets fagfolk

På tide å anerkjenne tindevegledere som utøvere av en profesjon – også i Norge!
UTEMAGASINET.NO
PÅ HØY TID: Folkeopplysning om økofilosofi må til, mener Nils Faarlund. Illustrasjon: Danny Larsen
MESTRE FJELLET

Øko-filosofiens inntog

MESTRE FJELLET: Tapet av fjellnatur etter gjenreisningen av Norge etter 2. verdenskrig provoserte tindebestigere til...
UTEMAGASINET.NO
Nils mener ikke at alle skal være som han. Men han ønsker å være et tydelig eksempel. Foto: Røde Kors
NATURVERN

En venn av fri natur

Nils Faarlund kan virke streng. Det er godt ment.
UTEMAGASINET.NO
HØY VERDI: Velg ferd etter evne så belønner møtet med fri natur deg med et langt liv fylt av mestringsglede. Illustrasjon: Danny Larsen
MESTRE FJELLET

Toppen er (kanskje) et sted på vegen

Den som er tilstede undervegs, blir vár naturens hemmeligheter.
UTEMAGASINET.NO
Nils Faarlund, en ikke ukjent mann i friluftslivskretser, gir deg som vanlig sine ærlige meninger og råd i sin nye bok.
BØKER

Faarlunds pensum

Nils Faarlund gir i disse dager ut sin bok, Friluftsliv – En dannelsesreise. Her får...
UTE utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Gunhild Aaslie Soldal
Salg og marked: Olav Tarjei Valebjørg | Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt
Nettsiden er utviklet av Fri Flyt byrå