Det finnes solid dokumentasjon på forebyggende effekter av fysisk aktivitet. Det gjelder hjerte-/karsykdom, flere ulike krefttyper, angst og depresjon, søvnproblemer, smertetilstander, diabetes osv.

Disse helseeffektene henger i stor grad sammen med bedret kondisjon som kan måles objektivt som maksimalt oksygenopptak. Et grovt anslag er at 10 prosent bedring av kondisjon gir 10-15 prosent redusert risiko for død, i følge lege og forsker Stian Ellingsen Lobben.