Vi ville ta oss gjennom Skandianvias lengste vassdrag. Fra den rene kilden i naturreservatet Rogen i Härjedalen, fjernt fra industri, kunstgress og bildekk og følge åtti mil med elver, fosser...