Nils Faarlund har drevet Norges høgfjellsskole i Hemsedal siden 1967, og vært en sentral skikkelse i norsk friluftfsliv, fjellredning og i kvalifiseringen av internasjonalt godkjente tindevegledere. I flere år ga han ut publikasjonen Mestre fjellet. Nils Faarlund er fast spaltist i UTE.

• Øko-filosofiens inntog

• Toppen er kanskje et sted på veien