Mens vi voksne gjerne elsker å slite oss ut, nyte stillheten og vakker natur, har barna gjerne en helt annen oppfatning av det å være ute. Derfor må friluftsliv med barn tilpasses. Utemagasinet og programleder Tord Hafnor har tatt en prat med friluftlivsmamma Lisbeth Momrak for å høre hvordan hun holder ungene fornøyd når de er på tur sammen. 

PÅ LAG MED FJELLET

Gjennom seks innslag skal seerne få nyttige leksjoner i utfordringer en møter på fjellet vinterstid. Her skal vi blant annet lære å tenne bål, finne vann, sette opp telt, lage mat og hvordan få det hyggelig i teltet. Lærer på Nordfjord Folkehøgskule, Tord Hafnor, er programleder og Heidi Kysnes Høyheim i Høye Media har laget serien for Utemagasinet.