Potetsuppa kan lagast heime og takast med ut på termos.. Lagar du den heime kan du bruka stavmiksar for å få suppa glatt. Elles er trikset å koka i hjel potetene til graut, så vert det berre små klumpar. Ute på tur vert suppa like god sjølv om det vert...