PRAKTISK UTSTYR

Kniv, sag og øks
Sterkt tau, sisal fungerer bra
Presenning (Størrelsen avhenger av hvor mange som skal sove der, men med 3x4 meter så bør det være greit å få plass til 3-4 personer)
Flere lange, rette stokker

Det finnes utallige måter å bygge en gapahuk på, men...