Europas største vindpark

  • Når Fosen-utbyggingen er komplett mot slutten av 2020 vil det være Europas største vindkraftanlegg på land.
  • Seks vindparker er bygd, eller under oppføring i regi av selskapet Fosen vind. Området strekker seg både nord og sør for Trondheimsfjorden. På nordsida av fjorden finner vi Roan vindpark som står ferdig, med 71 turbiner. Under bygging er Harbaksfjellet med 30 turbiner, Kvenndalsfjellet med 27 turbiner og Storheia med 80 turbiner som blir Norges største når den står ferdig mot slutten av året. Sør for fjorden finner vi vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 som er under oppføring.
  • Til sammen skal disse seks vindparkene produsere 1057 MW energi, noe som gir nok strøm til 180.000 husstander.
  • Statkraft er største eier. De øvrige eierne i FosenVind er Trønderenergi og Nordic Wind Power.
  • I tillegg til prosjektene til Fosen Vind er det igangsatt eller planlagt vindkraftutbygging på Sørmarkfjellet i Osen og Flatanger, Frøya, Hundhammerfjellet i Vikna og Stokkfjellet i Selbu. Her er det vindkraftaktørene Trønderenergi og Stadt-werke München som er eiere.

På Geitfjellet i Snillfjord kommune klargjøres det for oppføring av 43 vindturbiner. Store lastebiler og trailere strever seg opp og ned av fjellet med utstyr og brummende motorer. For å få anleggsmaskiner og turbiner opp hit trengs det nødvendigvis veier. Mange veier. Veinettet skjærer seg gjennom landskapet som har vært her i tusenvis av år.