XREID Xreideretultraløpsomarrangeresårlig,men på ulike destinasjoner hver gang. TidligerehardetværtarrangertpåHardanger- vidda, Nordmøre og Senja, mens det i 2018 ble arrangert i Jotunheimen. Løpetharkunendistanse,normaltpåmellom 110 og 130 kilometer. Årets løp hadde en...