BOKANMELDELSE

«Naturfilosofi»

Forfatter: Sigurd Hverven

Dreyers Forlag

Hvor relevant er en filosof født på 1990-tallet, som takker sin jevnaldrende...