Man skulle gjerne tro at mer forskning, mer tilgjengelig kunnskap og delingskultur ville føre til færre alvorlige skredulykker. 2019 ble likevel en dyster sesong, og den verste på lenge. Seks omkomne på grunn av snøskred, tre på grunn av skavlbrudd. Den sveitiske skredeksperten Manuel Genswein er oppdatert på norske forhold når han er på plass under Skredkonferansen 2019

–­ Dere hadde noen seriøse problemer i snøsammensetningen i fjor. Men husk at ski i fjellterreng har hatt voksende popularitet de siste 20 årene. En ting er å se på det absolutte antall skredofre. Det andre er å se på hvor mange folk som faktisk kjører på ski. Om vi visste vi det antallet, ville vi mest sannsynlig se at forholdstallet ikke er så høyt. Det har vært en voldsom økning, understreker Genswein. Menneskelig faktor og sosiale forhold har fått økt oppmerksomhet i kommunikasjonen om ferdsel på ski i skredterreng de siste årene. I Norge har systematisk arbeid med varsom.no og Regobs gitt skikjørere brukervennlige verktøy. Genswein sin tilnærming er helst på et mest mulig objektivt og vitenskapelig plan. Han er tilstede i 30 land og holder kurs på fem språk, i tillegg til foredrag. Bringer input til dem som jobber profesjonelt og frivillig med fjellreredning og skredsikkerhet.