LYSEFJORDEN Lysefjorden utgjør en del av Ryfylkeheiane og befinner seg mellom Strand og Forsand kommune. Fjorden er 42km lang og er 422 meter dyp på det dypeste.Internasjonalt kjente turistdestiansjoner...