Keiservarden lig­ger på den sør­li­ge spis­sen av Hinn­øya, på øst­si­den av Raft­sun­det, ca. halv­an­nen ti­mes kjø­re­tur fra Svol­vær. Tu­ren er her be­skre­vet som en syk­kel­tur med start ved Va­len, men du kan like gjer­ne star­te ved den gam­le bu­tik­ken i sen­trum av Di­ger­mu­len. Se et­ter et skilt.

TERRENGSYKLING I...

Les hele artikkelen og få tilgang til Utemagasinet ved å kjøpe abonnement