Sigrid Henjum er UTEs turmatekspert. I tillegg driver hun Sogndal Lodge, er turguide og bor på et småbruk i Sogndalsdalen. Siste bok: Et Ute

Soppen veks oftast på eldre bjørketre og ser litt som ei stor skurve eller skorpa. Den kan sjå ut som trekull, heilt svart og oppsprukken. Knekk du av ein bit med hendene eller med kniv ser du at soppen er gyllenbrun inni, med små kvite marmoreringar. Når du er så heldig å finne eit tre med chaga, må du ikkje ta alt. Lat noko vera att så veks det sakte ut meir.