Det er enklere å frakte inn materialer med helikopter, som det mulig å bygge det som før var utenkelig. Men likevel, så er det krevende forhold å bygge i, til fjells og det må gjøres for hånd. To byggherrer som har bygd fjellhytter med stor glede i flere tiår, men som har reagerer på utviklingen til de moderne DNT-hyttene og retningen som Turistforeningen drar i. De er verdt å lytte til. Arkitektur i naturen blir også tema under Norsk Fjellfestival i Åndalsnes i sommer.

Hvor mange sengeplasser vi trenger i fjellet er en diskusjon. En annen utfordring for fjellvandrere er broene, som forfaller, og blir farlige eller utrygge. De blir enda mer utsatt, som følge av våtere og villere vær. Mange steder blir det slutt på utmarksbeite, og det blir uklart hvem som skal ta ansvaret med vedlikeholdet. For Turistforeningen er dette en ren utgiftspost. På sommerens fjellturer kan du kanskje legge litt ekstra merke til broene?  De ikke har bygd seg selv, og de ble bygd av en grunn. Kanskje kan dugnadskreftene rettes dit?

Les også: Dagstur til Barlindåsen