Audun Rikardsen er en fotograf helt utenom det vanlige. Biologiprofessoren ved Universitetet i Tromsø har to ganger blitt kåret til årets nordiske naturfotograf. I sin faste spalte i UTE forteller han om hvordan bildet ble til.

Når jeg skriver dette er det bare få timer siden jeg hadde en av mine mest fantastiske naturopplevelser. Under en forskningstokt på knølkval i det nordlige Barentshavet fikk jeg en unik anledning til å hoppe i vannet når vi hadde avsluttet det viktigste feltarbeidet. På en svært sjelden dag med blikkstille hav helt oppe på 78 grader nord kunne vi se knølkvaler i alle himmelretninger og det luktet frisk av harsk lodde fra kvalånden som lå som et skoddeteppe over overflata.