Filmen ligger lenger ned i artikkelen.

Kroppen må være klar, muskulaturen må være klar, og i forkant av løpeturene kan det være lurt å både varme opp og trene balansen. Løpsekspert Carl Godager Kaas gir deg viktige tips til løpeturen.