NORSKE PADLEPERLER (EP5): Lofoten har et utall havstrømmer. Med timing og kunnskap kan de padles. Her prøver vi oss på Sundstraumen.