Fjellkjeden består blant annet av de kjente fjellområdene Hardangervidda, Jotunheimen og Lofoten. Navnet på den norsk-svenske fjellkjeden er Nordryggen. 

Annonse

Norsk Geologisk Forening, ut.no og Den Norske Turistforening har arrangert en stor navnekonkurranse med påfølgende avstemning. Mer enn 5000 navneforslag ble sendt inn. Til slutt var et flertall av folket enige
om at Nordryggen var det beste av dem.

Kriteriene for valg av navnet var at det skulle ha god norsk og skandinavisk-, men også god internasjonal klang. Navnet skulle referere til norsk og svensk kultur og natur. Det skulle også være avgrenset til norsk og svensk areal.

Navneforsker Tor Erik Jenstad sier i en pressemelding at Nordryggen står trygt rotfestet i norsk navnetradisjon og beskriver lokaliteten som navnsettes. I stedsnavn er rygg brukt metaforisk om natur- eller terrengformasjon som minner om ryggen på et menneske eller dyr, ofte om langstrakte fjellformasjoner. Det presiserende førsteleddet nord- viser både til at fjellkjeden ligger langt mot nord og at den peker i retning nordover.