Ferske tall fra Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), paraplyorganisasjon til de største friluftslivsorganisasjonene i landet, viser en rekord på over 722 000 medlemskap ved inngangen til 2013.

Generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, mener at medlemstallet er eksepsjonelt fordi det for de fleste friluftslivsaktiviteter i motsetning til idretten ikke er krav om medlemskap for å være aktiv.
– De fleste over 15 år deltar årlig i friluftslivsaktiviter, og vi har over flere år sett en trend på at stadig flere oppsøker naturen for aktiviteter. De mest aktive melder seg inn i en organisasjon, og det vil vi oppfordre enda flere til å gjøre.

Annonse

En rekke rapporter og meldinger bekrefter også friluftslivets betydning for folkehelsen. Den nye Stortingsmeldingen om folkehelse vier også friluftslivet god plass.
– Vi er glade for at politikerne har våknet opp for friluftslivets betydning, sier Heimdal. – Friluftsliv er noe av det mest effektive vi kan satse på for å styrke fysisk aktivitet og helse for folk flest.
Undersøkelser viser også at friluftsliv er høyest prioritert blant mennesker som ønsker å øke sin aktivitet, påpeker Heimdal, som håper på et nasjonalt løft for fysisk aktivitet i Statsbudsjettet for 2014. 

Størst tilvekst av medlemmer i fjor hadde Norges Turmarsjforbund med en økning på over 20 000. FRIFOs generalsekretær forklarer økningen med at «Tjukkasgjengen» har gått inn i Turmarsjforbundet og at det å gå tur har blitt trendy.
– Stadig flere etterspør turfelleskap og organiserte turer. Det er hyggelig, sosialt og en motivasjon til å komme seg oftere ut, sier FRIFOs generalsekretær.

LES OGSÅ: Friluftsliv under lupen