Rykter om at et Via Ferrata-anlegg på Anders-natten (733 m) i Sigdal kommune var under forberedelse, viste seg å holde stikk. Det beviser en søknad fra event-selskapet Sigdal Aktiv til et kommunalt fond om en bevilgning på kr. 880.000 til delfinansiering av jernveien som budsjetteres med kroner  4 400 500,-. Den 4. oktober omtalte  Klatring prosjektet på sine nettsider. Da støttet mer enn 700 et opprop på sosiale medier mot montering av tonnevis av stålarmatur på det stupbratte landemerket i  Østlandets skogtrakter.

Via Ferrata-installasjoner er nå utbredt i Alpene. En konkurranseutsatt, norsk turistbransje lager i de senere år dyre kopier av slike fremmedelement i bratte fjellandskap i den tro at dette kan bli virksomme ‘pengemaskiner’ her hjemme. I opprinnelseslandet til jernvegene – Syd-Tirol – er dette kulturminner som ikke påfører naturen skader. Inngrepene ble allerede gjort under 1. verdenskrig. Formålet var å forflytte soldater, våpen og ammunisjon i de stupbratte Dolomittene. I disse østlige områdene av Alpene er det altså ikke noe nymotens påfunn av en hensynsløs turistindustri for hjertet-i halsen-trim til selfie-posering, men luftige kulturminne-vandringer.