– Sauer er ålreite dyr, hevdet Liv Finstad fra Oslos beste østkant, da hun før kommunevalget i 1983 skulle forsvare Rød Valgallianses landbrukspolitikk. Skarpskodde nrk-ere slo ned på slik løsprat, hvorpå RV-eren repliserte at dyreslaget var viktig for «sjølberginga».                      

Sau er ved ettertanke et aktuelt tema for folk som driver utendørs fritidssysler, fordi landskap uten lendegående beitedyr gror igjen. Det får følger for dem som ferdes utenfor sti og veg. Og fordi landets grender blir avfolket, når utmarksbeiter ikke lenger er i bruk. Den svenske gläsbygden er et nærliggende eksempel.