– Alt tyder på at det går mot en lykkelig løsning, slik at surfere og fugl kan leve hånd i hånd i fremtiden, forteller en fornøyd Peter Gitmark.

I begynnelsen av juli fattet Fylkesmannen i Vest-Agder vedtaket som gjorde at det ble totalforbud mot surfing, kiting og annen vannsportaktivitet på Bausje. Forbudet ble begrunnet med at det var i strid med vernet, og at det var nødvendig for å ta vare på det unike fuglelivet i området. Fra 1995 til juli i år ble det gjennomført flere perioder med prøveordning hvor det ble tillatt å drive vannsport på visse tider av året. Totalforbudet som direktoratet for naturforvaltning la ned har møtt massiv protest, både blant det lokale surfemiljøet, og fra lokale- og nasjonale politikere. Ordfører Stein A. Yttedahl uttalte til Farsunds Avis tidligere i sommer at vedtaket var skuffende. Både lokale surfere og kommunen leverte inn klager mot vedtaket.

– Fra politisk hold i Farsund har vi hele tiden ment at det bør være mulig å håndheve viktige vernetiltak samtidig som man tillater fornuftig bruk av områder i vernesoner, sa Ytterdahl. Og nå ser det ut som om det går mot en snarlig løsning, både for surfere og for det spesielle fuglelivet i området.

Snarlig løsning

Stortingsrepresentant for Høyre, Peter Gitmark, engasjerte seg i saken på sensommeren, og bedyret at han vil ta kontakt med miljøvernminister Erik Solheim personlig.

– Jeg har nå hatt samtaler med Erik Solheim, og der fikk jeg tillatelse til å ta kontakt med saksbehandleren i direktoratet for naturforvaltning selv, forteller Peter Gitmark.
Etter samtalen med saksbehandleren er Gitmark nå meget positivt innstilt mot en snarlig løsning, som fungerer både for surfere og fugleinteresserte.

Samtalen med saksbehandlere i direktoratet gikk konkret ut på hvordan man kunne finne fram til et kompromiss som begge parter kunne være fornøyd med. Gitmark kom også med kritikk mot Fylkesmannens behandling av saken, og mener instansen har vært for streng og ensidig.

– Det burde blitt sett mer på forskjellige løsningsforslag.
Gitmark forteller at han sitter igjen med en meget god følelse etter samtalene. Saksbehandleren lovet en rask behandling av saken.

– Hun sa at det kom til å ta et par uker bare, og jeg er ganske sikker på at dette blir en lykkelig løsning for alle parter, sier Gitmark.

Bra av Solheim

Hvis, mot formodning, direktoratet for naturforvaltning igjen fatter et vedtak som omhandler totalforbud har ikke Gitmark tenkt å gi opp av den grunn.

– Dersom de kommer med en negativ innstilling, så vil jeg ta det videre til miljøverndepartementet.
Peter Gitmark roser Solheim for hans håndtering av klagen.

– Det at jeg fikk tillatelse til å ta det opp med saksbehandleren personlig, skal Solheim ha honnør for. Og dialogen med han, og med saksbehandleren i direktoratet var meget konstruktiv.
Peter Gitmark forteller at området ved Bausje er et av de beste områdene for surfing i Norge. Stortingspolitikeren, som selv er aktiv surfer, mener det er viktig å ta vare på områder som kan brukes til slike aktiviteter.

– Så hva tenker surferen Peter Gitmark nå?

– Han er klar til å ta på seg våtdrakta.