Uranostind (2157 moh)
BRETUR: Denne turen krever breerfaring og utsyr og den gir et fantastisk utsyn rett inn i Hurrungane over Utladalen. Ta av ved Tyin hotell nordover på grusvegen på østsiden av Tyin og følg denne til Tyinholmen. Turen starter i Koldedalen, der brua krysser Uradøla. Veien er dårlig, så det er en fordel med høy bakkeklaring inn hit. Alternativet er å gå langs veien og parkere lenger ut i dalen. Følg Uradøla på vestsiden opp vardet sti til Uravatnet. I oset på Urdavatnet kommer du deg vanligvis greit over elva uten å bli alt for blaut. Gå langs vannet og fortsett østover opp på en flate/myr med små vann. Kryss denne flata mot nordøst og gå opp en grusrygg som stiger mot nordvest.  Gå videre inn til brekanten over morene og ur. For å finne den letteste veien inn på breen bør du holde østover. Om det er snødekt bre er det her du binder deg inn i tauet. Dersom det er is er stegjarn i alle fall nødvendig. Hold deg midt på breen oppover i retning mot Urdanknatten. Dersom det er brede sprekker holder du mer mot vest. Det er dype sprekker hele veien opp Uranosbreen. På om lag 1820 moh tar du vest mot skaret mellom Uranostind og Slingsbytind. Det er vanligvis greiest å gå i retning mot Slingsbytind først. Gå opp til draget på omtrent 1940 moh som går sørover mot skaret mellom toppene. Gå dette inn i skaret og følg stien / ura opp til toppryggen. For å nå selve toppen må du balansere deg bort toppeggen – på det smaleste er denne bare en meter bred. 
Blir dette for luftig, kan du trøste deg med at utsikten helt borte ved varden ikke blir noe bedre. Hele turen tar mellom åtte og ti timer fra Koldedalen. 
Rundt Uranosbreen ligger også Slingsbytind (2026 moh), Saga (2040 moh), Mjølkedalspiggen (2040 moh) og Langskaveltinden (2014moh). Dert går ruter til toppene via breen – og flere av dem byr på partier med luftig klyving,