Uranostind (2157 moh)
BRETUR: Denne turen krever breerfaring og utsyr og den gir et fantastisk utsyn rett inn i Hurrungane over Utladalen. Ta av ved Tyin hotell nordover på grusvegen på østsiden av Tyin og følg denne til Tyinholmen. Turen starter i Koldedalen, der brua krysser Uradøla. Veien er dårlig, så det er en fordel med høy bakkeklaring inn hit. Alternativet er å gå langs veien og parkere lenger ut i dalen. Følg Uradøla på vestsiden opp vardet sti til Uravatnet. I oset på Urdavatnet kommer du deg vanligvis greit over elva uten å bli alt for blaut. Gå langs vannet og fortsett østover opp på en flate/myr med små vann. Kryss denne flata mot nordøst og gå opp en grusrygg som stiger mot nordvest.  Gå videre inn til brekanten over morene og ur. For å finne den letteste veien inn på breen bør du holde østover. Om det er snødekt bre er det her du binder deg inn i tauet. Dersom det er is er stegjarn i alle fall nødvendig. Hold deg midt på breen oppover i retning mot Urdanknatten. Dersom det er brede sprekker holder du mer mot vest. Det er dype sprekker hele veien opp Uranosbreen. På om lag 1820 moh tar du vest mot skaret mellom Uranostind og Slingsbytind. Det er vanligvis greiest å gå i retning mot Slingsbytind først. Gå opp til draget på omtrent 1940 moh som går sørover mot skaret mellom toppene. Gå dette inn i skaret og følg stien / ura opp til toppryggen. For å nå selve toppen må du balansere deg bort toppeggen – på det smaleste er denne bare en meter bred. 
Blir dette for luftig, kan du trøste deg med at utsikten helt borte ved varden ikke blir noe bedre. Hele turen tar mellom åtte og ti timer fra Koldedalen. 
Rundt Uranosbreen ligger også Slingsbytind (2026 moh), Saga (2040 moh), Mjølkedalspiggen (2040 moh) og Langskaveltinden (2014moh). Dert går ruter til toppene via breen – og flere av dem byr på partier med luftig klyving,

 

Falketind (2067moh)
LANG KLASSIKER: Falketind er knyttet til dikteren Aasmund Olavson Vinje, som var han som ga fjellet navnet. Turen kan kreve både breerfaring og utsyr og gode forhold for å kunne gjennomførest trygt. I regnvær er det mer sannsynlig med både steinsprang og glatte sva. Kjør litt lenger enn til starten på Urdanostind – kjør helt til enden av veien (der Hydro har hytte). Dersom bommen er stengt, blir turen omtrent 40 minutter lenger. Gå på sti nord for Koldedalsvatnet og svakt oppover mot vannet 1291 moh. Hold på nordsiden og kryss en bratt snøfonn som går helt ned til vannet. Det letteste er å krysse langt nede eller høyt oppe. Dersom snøen ha smeltet, er det svært løst her. Vidare går ruta ned mot Andrevatnet. Følg stien gjennom den grove ura på nordsiden av vannet og hold utkikk for steinsprang. Elva kommer ned omtrent midt på vannet. Kryss denne og fortsett videre oppover (mot nord). Følg småvarder og sti til du kommer til bratte sva omtrent 1400 moh. Der følger du et drag/hylle mot elva før du fortsetter rett opp det bratte svaet på småhyller og drag som tar deg litt på kryss og tvers. Unngå å gå utsatt over elva - i tilfelle du skulle være uheldig og skli. Etter hvert blir ruta lettere, og du går greit inn på breen som du tydelig ser at har trukket seg tilbake. Herfra kan du enten ta på breutstyr og gå inn på breen, eller du kan holde brekanten oppover og gå på stein og snøfonner.  Fordelen med breen er at du unngår både løs ur og får et enklere rutevalg. Men det krever Stølsnosbreen har flere store sprekker, så det krever erfaring. Spesielt i knekken på om lag 1650 moh og nord for vesttoppen (1900 moh og østover) kan det være mye sprekker. Den siste delen av ruta går opp nordryggen, på østsiden av breen. Her er det grei klyving som ikke er like utsatt som klyvinga opp fra Andrevatnet. Toppen er luftig, men det er god plass! Hele turen tar mellom ni og tolv timer.
Fra Stølsnosbreen er det mulig å gå til Stølsnostind i stedet for Falketind. En rute går via Midtre Stølsnostind (2001  moh) og opp østeggen på Stølsnostind (2074 moh), eller så går du direkte opp til østeggen fra breen. Toppen har en vanskelighetsgrad på nivå med Falketind. 

Les også: Et fnugg av sannhet?

Østre Torfinnstind (2119 moh)
RENNE TIL TOPPEN: Den høyeste toppen i de alpine og forevne Torfinnstindene ble besteget første gang av Emmanuel Mohn, William Cecil Slingsby og Knut Lykken i 1876 på en lengre tur som kulminerte med Store Skagastølstind. Bor du i området rundt Fondsbu, starter turen med en båttur over Bygdin til Torfinnsbu. I godt vær er turen til Torfinnstind en kort og grei tur for folk som er vant til bratt klyving. Renna kan derimot være farlig i regn og den føles nok luftig for enkelte. Om du har folk foran deg i renna er faren for steinsprang overhengende, og et annet rutevalg eller en annen tur  bør derfor vurderes. Hjelm, sele, tau og sikringsmiddel kan være nødvendig i noen tilfeller.
Fra Torfinnsbu går du til foten av fjellet via stien som mot Svartdalen. Ta etterhvert av fra stien og følg bakkene nordvestover opp mot Torfinnstind. Følg vestover over stein og ur i omtrent 800  meter. En renne / elveleie som er omtrent ti meter dypt markerer starten på den bratte delen av turen. Dette er bunn av renna som store deler av turen går i. En og annen svak, rød ”T” er malt på stein og berg oppover og noen små varder finnes også, men disse er ingen garanti for enkleste vei. Gå oppover sva og gresshyller på østsiden av renna og trekk deretter vestover igjen mot svarte berg foran inngangen til renna. Tidleg på året kan det ligge snø her. Da kommer isøks og stegjern godt med. 
Inn i den smale, steinfylte renna går du oppover i sikk sakk på utydlig sti. Det lønner seg å følge godt med for å finne beste veien oppover – ofte er det løst og dårlig tråkk. Renna smaler av ved en rød stein som ligger midt i renna. Her tar du mot øst, over en rygg til naborenna. Etter omtrent 200  meter i denne, møtes rennene igjen. Deretter har ruta noen litt vanskeligere partier. Renna åpner seg i et amfi og her skal du vestover mot ryggen til venstre. Følg denne videre på et hyllesystem vest til en rygg som du følger mot toppryggen. Fra toppryggen går ruta videre greit helt opp til toppen. Fra Torfinnsbu tar turen mellom seks og åtte timer. M/B Bitihorn går tilbake til Eidsbugarden fra Torfinnsbu hver dag klokka 15.20.

Les også: Fri Flyt sine reiserepotasjer og turer fra Leirvassbu

Galdebergtinden (2075 moh)
HØYT OVER BYGDIN: Denne toppen, på nordsiden av Bygdin, krever verken klyving eller brekunnskap. Toppen kan også fint kombineres med en tur videre mot Gjendebu eller Fondsbu – dersom du vil gå fra hytte til hytte. Fra Fondsbu følges den populære stien mot Gjendebu/Fondsbu langs Bygdin. Denne stien følger du forbi brua over elva Høystakka. Her tar du av fra den t-merkete stien som går til Gjendebu og fortsetter videre i sørsiden av Oksedalshø. Omtrent 1600 moh tar du sikte på nordvestryggen av Galdebergtinden og følger denne ryggen helt opp til toppen. En annen variant av oppstigningen tar mot høyre litt tidligere og følger ryggen nærmere Bygdin til toppområdet. 

Mjølkedalstinden (2137 moh)
LUFTIG TOPPEGG: Mjølkedalstinden er en spiss og vakker topp som er enklere å komme opp på enn det kan se ut til. Fra Eidsbugarden er dette en lang tur, men toppen er veldig overkommelig i kombinasjon med en overnatting på selvbetjeningshytta Olavsbu. Fra hytta følges stien mot Skogadalsbøen noen hundre meter. Deretter fortsetter du oppover til skaret ved kollen på 1808 moh. Herfra viser varder veien opp til 1900 moh. Videre er det noen klyvepartier med gode tak til vesttoppen på 1975 moh. Til toppen fortsetter du på eggen som er mellom fire og ti meter bred. Eggen er trygg – men luftig! Retur til Olavsbu samme vei – vær forsiktig hvis du aker på snøfeltene nedover. Fra Olavsbu tar hele turen i underkant av fire timer. 

Les også: Alt om Haukelifjell

Denne guiden er laget i samarbeid med Bjørnar Bjørhusdal i Jostedalen Breførarlag.

 
FAKTA - EIDSBUGARDEN, JOTUNHEIMEN
Fra Eidsbugarden og Tyin er det mulig å gå på dagsturer til mange av de flotteste toppene i Jotunheimen. Eidsbugarden er også et populært utgangspunkt for fjellturer fra hytte til hytte, og til både Olavsbu, Skogadalsbøen, Torfinnsbu og Gjendebu er det en dagsmarsj. Trekanten fra Eidsbugarden til Olavsbu og Gjendebu er en klassiker som kan gås på en langhelg. På denne hytte til hytte-turen er det fint mulig å ta med seg Mjølkedalstinden og Galdebergtinden på veien. Turene til de andre toppene i denne guiden er såpass lange at Eidsbugarden, Tyinholmen eller Torfinnsbu bør brukes som base. I månedsskiftet juli/august arrangeres Vinjerock (www.vinjerock.no) på Eidsbugarden. Musikkfestivalen samler et par tusen mennesker til tur- og musikkopplevelser.

REISE: Tyinkrysset ligger midt på E16, omtrent 260 kilomteter fra både Oslo og Bergen. Herfra er det 23 kilometer langs riksvei 53 og 252 til Eidsbugarden (tre kilometer kortere til Tyinholmen). Tyinkrysset er stoppested for flere ekspressbusser mellom øst- og vestlandet, og derfra går det rutebuss to ganger daglig (fram til midten av september) til Eidsbugarden. Eidsbugarden kan også nås med båten M/B Bitihorn som trafikkerer Bygdin. Båten går fra østssiden av Bygdin til Eidsbugarden to ganger om dagen (kl 10.10 og 14.40) fram til midten av september. Veien inn til Eidsbugarden fra Tyin (rv 252) er åpen fram til midten av oktober. 
OVERNATTING: I Koldedalen, nordvest for Tyinholmen, Ter det flere idylliske teltplasser langs elva – med bilvei nesten helt fram. Innendørs overnatting finnes på Tyinholmen (hotell, hytter og sovesal), turistforeningshytta Fondsbu på Eidsbugarden og Eidsbugarden hotel. Fra Fondsbu arrangeres føringsturer til Uranostind og Falketind flere ganger i uka gjennom hele sommeren. 
KART: Turkart Jotunheimen Vest (1:50.000), Turkart Jotunheimen Øst (1:50.000), 1515 I Tyin og 1617 IV Gjende.
MER INFO: Boka «Fotturer i Jotunheimen »av Helge Standal og Jon Hagen har detaljerte turbeskrivelser og flyfoto med ruteinntegninger til de fleste aktuelle turmålene i hele Jotunheimen.

Les også: Ein hyllest til Høystakkane

Les også: Alt om Vikafjellet