– Det er noen fellestrekk ved snøbakkene som først får skiføre. De ligger gjerne i lesider i forhold til den dominerende vindretningen, altså i østsider. Hvis terrenget i tillegg har...