– Viskriver en bacheloroppgave som omhandler frikjørerens holdninger og kunnskaper om ferdsel i skredterreng. Vi vil gjøre en undersøkelse for å kartlegge hvordan holdninger og kunnskaper påvirker den risiko norske frikjørere utsetter seg for ved ferdsel i skredterreng. Et av våre mål med denne oppgaven er å bidra til å gjøre frikjørere mer bevisste på egne holdninger når man ferdes i denne type område, forteller Odeen.

Jentene studerer ved Høgskulen i Sogn & Fjordane, og utgangspunktet for oppgaven deres er en svensk undersøkelse som i 2013 konkluderte med at 75% av svenske frikjørere er villige til å ta en risiko for å få bra ski/brettkjøring.

– Flere fagpersoner innenfor snøskred mener det er holdningene hos frikjørere som er hovedfaktoren for skredulykker. Derfor spør vi hva som egentlig er den norske frikjørerens holdninger til ferdsel i skredterreng, og om holdninger påvirker den risikoen man er villig til å ta, sier Rönnbäck.

Jentene har laget en nettbasert undersøkelse, og nå håper de på flest mulig svar fra norske frikjørere.

– Målet vårt er å få såpass mange svar at vi kan generalisere studien til hele populasjonen av norske frikjørere. Vi kommer til å diskutere vår studie opp mot en lignende studie som er gjort i Sverige av Svenska Fjällsäkerhetsrådet, sier Odeen.

Hjelp de to med å finne et så grundige svar som mulig ved å svare på denne undersøkelsen!

ERFAREN: Ragni Odeen (bildet) er en erfaren frikjører. Nå skal hun og Victoria Rönnbäck forske på norske frikjøreres holdninger til snøskred.