OM TESTEN I denne testen har vi kun tatt med aluminiumsett. Vi har lagt vekt på hvordan settene oppleves i bruk, praktiske løsninger, og hvordan de er satt sammen....