– De som går til Nordpolen, de går jo i femti minus. Det her burde jo ikke være noe problem.Jeg snakker med meg selv. Eller prøver å overbevise meg selv....